fb script

RS Sjøredningsskolen– Rigget for å redde liv

Hvert år kommer mer enn 4500 kursdeltakere til Horten for å få opplæring i livredding og sikkerhet til sjøs. Med åpningen av Noatun i 2018 er RS Sjøredningsskolen rigget for å lære opp sjøfolk i fremtidens sikkerhetsbehov.

Hvert år kommer mer enn 4500 kursdeltakere til Horten for å få opplæring i livredding og sikkerhet til sjøs. Med åpningen av Noatun i 2018 er RS Sjøredningsskolen rigget for å lære opp sjøfolk i fremtidens sikkerhetsbehov.

Krav til kompetanse og bidra til godt utdannede sjøfolk har alltid stått sentralt i Redningsselskapet historie. En stor del av opplæringen skjer nå på RS Sjøredningsskolen som er heleid av Redningsselskapet. Skolen drives i tråd med Redningsselskapets formål om å redde liv, berge verdier og verne kystmiljøet, samt å drive opplæringsarbeid for å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen. Skolen holder hus i topp moderne lokaler på Langgrunn utenfor Horten.

– I Horten er det solide maritime tradisjoner. Det har vært maritim opplæring i byen siden krigen, og her har vi god tilgang til sjøen. Det har betydd mye for at Horten har blitt et så sentralt og viktig sted for Redningsselskapet, sier Martin Fuhr Bolstad, daglig leder for Sjøredningsskolen.

TOPP MODERNE ANLEGG

I januar 2018 ble det nye anlegget «RS Noatun» offisielt åpnet av kong Harald. Navnet Noatun er hentet fra norsk mytologi. Det var navnet på guden Njords egen havn og bolig. Njord var guden du skulle ofre til for å ha lykke på havet. Et passende navn med andre ord. Anlegget består av tre store undervisningsbygg med konferansefasiliteter, overnattingsrom, restaurant samt omfattende øvelses- og rekreasjonsområder. Her er det simulatorsenter for hurtigbåt-navigasjon, base for det frivillige sjøredningskorpset i Horten, senter for Redningsselskapets forebyggende arbeid samt topp moderne fasiliteter for opplæring og øvelse.

– Målet er å utvikle anlegget vårt til å bli et av de ledende europeiske sentrene når det gjelder sikkerhet, sjøredning og beredskap, forteller Bolstad.

FORBEREDT PÅ DET UTENKELIGE

Til Horten strømmer det kursdeltakere fra hele landet, samt delegasjoner fra utlandet, for å få opplæring og praktiske ferdigheter innenfor sikkerhet. Spesielt er det viktig for sjøfolk å øve på de tingene vi ikke ønsker skal skje til havs.

 Hos oss kan de øve på å velte under vann i et helikopter, trene på livbåtkjøring samt lære hjerte- og lungeredning innenfor medisinsk behandling, sier Bolstad

KOMPETANSEHEVING INTERNT 

Senteret er også viktig i opplæringen av Redningsselskapets egne folk. Her blir mannskap fra hele landet skolert i redningsferdighet.

– Det er alt i fra å ta folk ut av vannet i bølger og vind navigasjon, øve på søk og redningsaksjoner til å trene i simulator på samhandling mellom flere båter for å koordinere en større redningsaksjon, forklarer Bolstad.

NYE TIDER TIL HAVS

Norge har alltid vært en stolt sjøfartsnasjon. Selv om det stadig skjer endringer, og nye næringer erstatter de gamle, er Martin Fuhr Bolstad sikker på at maritim sektor fortsatt vil være en viktig samfunnsbygger for Norge også i fremtiden.

– Havet inneholder enorme ressurser. Jeg tror vi kun ser starten av hvordan vi kan forvalte dette.