fb script

Kystverket – Styrker sjøsikkerheten

Med fokus på bærekraft, miljø og sikkerhet, sørger Kystverket for at det blir enda litt tryggere for folk flest å ferdes på sjøen.

Med fokus på bærekraft, miljø og sikkerhet, sørger Kystverket for at det blir enda litt tryggere for folk flest å ferdes på sjøen.

FRA VEI TIL SJØ

Kystverket er en nasjonal etat, under Samferdselsdepartementet, med ansvar for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing og oljevern.

– Det vi er mest opptatt av er å sikre sjøen, slik at den fortsetter å være en trygg og sikker transportvei. Vi er også opptatt av å ivareta sikkerheten og å legge til rette for at mer transport kan foregå på sjøen. Fra vei til sjø er et politisk mål i seg selv, sier Johan Marius Lie, beredskapsdirektør i Kystverket.

Flere deler av Kystverket er representert i Horten. Her finner du blant annet sjøtrafikksentralen, som ivaretar overvåkning av all sjøtrafikk inn og ut fra Oslo. Etaten huser også en losoldermann for Oslofjorden, som styrer og koordinerer all los-aktivitet i området. I tillegg til dette har Kystverket en nasjonal oppgave knyttet til oljevernberedskap, hvor de følger opp alle hendelser knyttet til oljeutslipp eller akutte kjemikalieutslipp.

– Det vi rett og slett gjør er en hel rekke aktive og passive tiltak for å styrke sjøsikkerheten, forteller Lie.

OVERVÅKNING OG BEREDSKAP

En av Kystverkets viktigste oppgaver er nettopp beredskap.

– Det å være i beredskap er ikke bare å sitte og vente på at noe skal skje, sier Lie.
– Beredskap er også å videreutvikle kompetansen, både vår egen og den hos våre samarbeidspartnere, som for eksempel brannvesenet. Mye arbeid går med til å trene, forberede og lage rutiner for at dette skal fungere optimalt. Kystverket har også en aktiv rolle når det kommer til faktiske hendelser, både til lands og til vanns her i Norge.

– Om det dreier seg om et fartøy som går på grunn og lekker olje, eller det rett og slett er en trafikkulykke med kjemikalie- eller oljeutslipp, så har Kystverket en myndighetsrolle når det kommer til å påse at aktørene gjør det de kan for å begrense skadevirkningene, sier Lie.

– Dette ansvaret gjelder også i innlandet, så sånn sett har vi også et totalt nasjonalt ansvar.

GODE SAMARBEIDSPARTNERE

I dag er det nesten 100 ansatte hos Kystverkets kontorer i Horten, og Lie er svært takknemlig for at etaten fremdeles er lokalisert i den lille Vestfold-byen.

– Vi er veldig glade for å være her, sier Lie.
– Her er vi del av en større beredskapsregion. I Horten har vi redningsselskapet som en av våre nærmeste naboer, vi har også Forsvaret og FFI som er aktører vi samarbeider tett med. Universitetet er en kompetanseleverandør. I tillegg har vi de andre bedriftene, spesielt Kongsberg Maritime som har levert utstyr til sjøtrafikksentralene våre. Sistnevnte jobber jo med autonome skip, og Kystverket har en andel i de prosjektene, ettersom vi tilrettelegger for sikker bruk av sjøen.

TRAFIKKBILDET VIL ENDRE SEG

Kystverket belager seg på at spennende utvikling vil skje i den maritime industrien fremover, og beredskapsdirektør Lie ser lyst på fremtiden.

– Vi tror autonome skip blir stort, forklarer Lie.
– Oslofjorden ser ut til å bli det området hvor disse autonome skipene kommer tidligst. Dette vil endre mye av det trafikkbildet vi ser i dag, og det vil også utfordre oss når det kommer til de tjenestene vi leverer.

Lie tror den nye teknologien bare vil øke behovet for deres tjenester knyttet til sjøsikkerhet og maritim overvåkning:

– Her i Horten vil det også bli spennende prosjekter fra FFI og Kongsberg Maritime. Kystverket er spente på å bidra slik at vi kan fortsette å bevare den høye sjøsikkerheten som vi har her i Norge.