fb script

Kongsberg Digital – Skaper syntetiske verdner for å øke sikkerheten til sjøs

Fra sin base i Horten, leverer Kongsberg Digital verdensledende teknologi til oljeselskaper, offshoreselskaper og maritimakademier over hele verden.

Fra sin base i Horten, leverer Kongsberg Digital verdensledende teknologi til oljeselskaper, offshoreselskaper og maritimakademier over hele verden

Kongsberg Digital ble etablert for å være en drivkraft for digitalisering internt i Kongsberggruppen. De seneste årene har de også vist seg å være en sterk drivkraft i den internasjonale maritime industrien.
 

– Det maritime har alltid vært en del av Horten, forteller Tone Merete Hansen, Senior Vice President hos Kongsberg Digital.
 

– Vi har kontor her fordi den maritime industrien er sterkt etablert her, i tillegg til at Horten har utviklet seg til å bli en ordentlig teknologi-by.

GJØR OM VIRKELIGHETEN TIL REGNESTYKKER

Hovedvirksomheten til Kongsberg digital er maritim simulering.
 

– Kort fortalt gjør vi virkeligheten om til regnestykker, og dette gjør vi via avansert matematikk, fysikk, termodynamikk, hydrodynamikk og programmering, sier Hansen.
 

– Vi skaper altså en syntetisk verden hvor vi kan bygge ulike scenarioer. Vi kan velge hvor i verden vi vil være, hva slags tid på året, hvordan vær og vind skal være.

I denne syntetiske verdenen kan Kongsberg Digital deretter legge til ulike skipsmodeller eller ulike hendelser. De skaper rett og slett en virtuell verden hvor folk kan teste sine evner, utvide sine kunnskaper og bygge ekstra kompetanse.

De virtuelle verdenene brukes til å trene alt fra elever fra videregående skoler til mer avanserte operasjoner innen offshore.

SKAPE MER TRYGGHET

Den maritime industrien er kjent for å være konservativ når det kommer til nye initiativer, og de har vært generelt sene til å kaste seg på digitaliseringsbølgen. Kongsberg Digital ser allikevel mange muligheter fremover, spesielt ettersom industrien nå fokuserer sterkt på autonome fartøy.

Det mest kjente eksemplet er Yara Birkeland, som snart skal gå mellom Vestfold og Telemark. Hansen tror dette
er begynnelse på en autonom bølge i sjøfartsindustrien.

– Jeg kan ikke se for meg at du kan kjøre autonome fartøy og lignende prosjekter uten å først bruke en simulator, forteller Hansen.

– Vi ser dessverre at ulykker fremdeles skjer i maritim sektor, men disse skyldes nesten aldri feil ved utstyret eller menneskers bruk av utstyret. Disse ulykkene skyldes menneskets opplevelse av situasjonen.

Nøkkelen til fremtidens sikkerhet kan ligge i deres simuleringsmodeller. Kongsberg Digital mener at ved å bygge kompetanse, samt gi en bedre situasjonsforståelse, kan den maritime industrien oppnå sikrere og mer kosteffektive operasjoner til sjøs.

– Dette kan lede til mindre ulykker, mindre forurensing, samt bedre bærekraft og miljø. Så jeg har veldig tro på at dette er veien fremover.