fb script

GE Vingmed – På sykehus over hele verden

Ultralydutstyret som GE Vingmed leverer er produsert med egenutviklet programvare og elektronikk, og benyttes for medisinsk avbildning og diagnostikk av hjertet.

Ultralydutstyret som GE Vingmed leverer er produsert med egenutviklet programvare og elektronikk, og benyttes for medisinsk avbildning og diagnostikk av hjertet.

– Vi er verdensledende i denne bransjen og utstyret vårt benyttes på sykehus i alle verdenshjørner,
forteller direktør i GE Vingmed Ultrasound, Dagfinn Sætre.

TAR VARE PÅ HJERTET

Utstyret har en ultralydprobe som legene setter på utsiden av kroppen, på brystet til pasienten. Den fungerer både som høyttaler og mikrofon.

– Proben sender høyfrekvent lyd inn i kroppen, og så fanger den opp ekkoet som kommer tilbake. Det gjøres en masse spennende prosessering, som gir legene et live skjermbilde av det dunkende hjertet. Her kan de se alle detaljene som forteller hvordan hjertet oppfører seg, for så å avdekke eventuelle sykdommer eller uregelmessigheter, forklarer Sætre.

HØY TETTHET AV DOKTORGRADER

GE Vingmed Ultrasound har 220 ansatte. Halvparten av de ansatte er ingeniører som driver med forskning og utvikling.

– Blant ingeniørene våre er det mange som har tung kompetanse både innen teknologi, det
medisinske aspektet samt anvendelsen av det vi holder på med. Nesten 30 av våre ansatte har en doktorgrad, og faktisk har mange gjort doktorgraden sin sammen med oss, forteller Sætre.

INGENIØRBYEN HORTEN

At Horten er en ingeniørby, med mange teknologibedrifter, nyter også GE Vingmed Ultrasound godt av.

– Her klarer vi å rekruttere ingeniører og andre medarbeidere med den riktige kompetansen. I tillegg er det et attraktivt område å bo i, slik at arbeidskraften vår blir her. For vår virksomhet er Horten et utmerket sted å være, sier Sætre.

ØKENDE ETTERSPØRSEL

I GE Vingmed Ultrasound merker de godt at verdens befolkning stadig blir eldre. Det gir seg blant annet utslag i at flere hjerter må undersøkes oftere, noe som igjen gir høyere etterspørsel etter selskapets løsninger.

– Siden befolkningen blir stadig eldre, øker antallet som får hjertesykdommer. Det gir mer jobb for oss. Samtidig skjer det veldig mye på teknologisiden nå. Det gjør at vi fremover kan muliggjøre og realisere nye ting som tidligere bare var drømmer og løse ideer. Det er ikke grenser for hva vi kan utrette med utstyret vårt ved å å ta i bruk og implementere ny teknologi. Fremtiden blir kjempespennende, forteller Sætre