fb script

FFI – Skal redde liv med autonome fartøy

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sivil institusjon som er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Hos FFI i Horten holder et av landets fremste kompetansemiljøer innen maritim teknologi til. Her jobber 60 forskere og ingeniører med å utvikle løsninger som skal bidra til å gjøre forsvaret så fremtidsrettet og effektivt som mulig.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sivil institusjon som er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Hos FFI i Horten holder et av landets fremste kompetansemiljøer innen maritim teknologi til. Her jobber 60 forskere og ingeniører med å utvikle løsninger som skal bidra til å gjøre forsvaret så fremtidsrettet og effektivt som mulig.

Et av de mest spennende prosjektene FFI holder på med, er det selvkjørende fartøyet Odin. Fartøyet er fullastet med smart teknologi fra FFI som gjør at det kan gjennomføre operasjoner på egenhånd.

SELVKJØRENDE MINERYDDER

I dag bruker Sjøforsvaret store bemannede fartøy til minerydding, Skip og mannskap seiler da inn i minefarlig farvann for å rydde opp. Med utviklingen av Odin, vil slike operasjoner bli mye tryggere å gjennomføre i fremtiden. Odin vil bli satt ut i sjøen fra et moderfartøy og operere fremskutt inne i det minefarlige området.

– En av fordelene med å bruke ubemannede båter som Odin til rydding av sjøminer, er at Sjøforsvarets personell kan holdes utenfor det minefarlige området. Det gjør mineryddingen mye sikrere for sjøfolkene, sier Morten Nakjem, forskningsleder for maritim minekrigføring ved FFI.

ALLTID PÅ VANNET

Fra basen i Horten jobber FFI hovedsakelig med maritime prosjekter for Sjøforsvaret, og da er nærheten til sjøen særdeles viktig for instituttet.

– Sjøen er vårt viktigste laboratorium. Vi er hele tiden ute på fjorden og tester all teknologien vi utvikler. Det at vi holder til her i Horten, med umiddelbar nærhet til Oslofjorden, er avgjørende for oss, forklarer Nakjem.

SAMARBEID MED ANDRE LOKALE BEDRIFTER

FFI samarbeider også godt med andre lokale aktører i utviklingen av ny og banebrytende teknologi.

– Vi jobber tett med Kongsberg Maritim, som også holder til i Horten, og har inngått en teknologiavtale med selskapet slik at vi tilgjengeliggjør vår teknologi for dem. Det gjør at de kan bruke teknologien i sine produkter, det har blant annet bidratt til utviklingen av den autonome ubåten Hugin, forklarer Nakjem.

VIL OGSÅ LØSE SIVILE OPPGAVER

Autonome fartøyer er veldig i skuddet. Nakjem forklarer at teknologien FFI utvikler har et stort potensial ikke bare for Sjøforsvaret, men også innen sivil skipsfart.

– For det sivile er det kun fantasien som setter grenser. Allerede nå ser vi at det er utviklet prototyper, både autonome småferjer og store autonome frakteskip, som benytter samme type teknologi. I fremtiden vil vi komme til å se flere selvkjørende fartøy innenfor mange områder innen sjøfarten, sier Nakjem.